[chitiet]....
[/chitiet]


 [gia] 1,2 tỷ[/gia]


[diachi]Ka Đơn - Đơn Dương- Gần Đà Lạt [/diachi] 

[dientich]357 m2[/dientich]

[ketcau]
- Có 200m2 đát xây dựng và nhà.

[/ketcau]
[mota] Cách trung tâm Đà Lạt 15km; Đất đẹp, đường rộng[/mota]