[giaban]thương lượng [/giaban]


[vitri]huyện Đức Trọng[/vitri]

[phongngu]0[/phongngu]

[phongtam]0[/phongtam]

[dientich]500m2 [/dientich]

[mota]
Em có lô đất Liên Nghĩa hơn 500m2 (10x52) có 100m2 thổ cư (đường giao Phú Hội #9m), hướng Nam, cách QL20 60m.
[/mota]

[tongquan]
Đất đẹp, mê ly
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d501725.3382135418!2d106.4150235474957!3d10.755341097418754!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529292e8d3dd1%3A0xf15f5aad773c112b!2zSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1594102975494!5m2!1svi!2s[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/7hh6MY3KY-0[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]