[giaban]3.1 tỷ[/giaban]

[vitri]Cao Thắng - phường 7 Đà Lạt[/vitri][dientich]129m2 đất xd phân quyền 2 nhà[/dientich]

[mota]

129m2 đất xd phân quyền 2 nhà

- Hướng view đẹp, nằm sát đường nhựa. Có cảnh nhà đèn mộng mơ.

- Vị trí đất thoáng đẹp

[/mota]

[tongquan]
Thích hợp làm nhà, homstay, khách sạn...
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d501725.3382135418!2d106.4150235474957!3d10.755341097418754!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529292e8d3dd1%3A0xf15f5aad773c112b!2zSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1594102975494!5m2!1svi!2s[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/7hh6MY3KY-0[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]