[giaban]4 tỷ 4[/giaban]


[loai]Cho bán[/loai]

[hot]Hot[/hot]

[vitri]Đường Tà Nung - Đà Lạt[/vitri]

[phongngu]?[/phongngu]

[phongtam]?[/phongtam]

[dientich]4000m2[/dientich]

[mota]
Thành phố: Đà Lạt
Kiểu dự án: Thổ cư
Chủ đầu tư: Do người mua quyết định
Loại hình đầu tư: Du lịch, nghỉ dưỡng, trồng và chăn nuôi, chỉ cần 20' có thể đi vào trung tâm TP. Đà Lạt. Diện tích rộng, khí hậu mát mẻ.
[/mota]

[tongquan]
Đất mua bán có sổ sach đàng hoàng, ra xã công chứng chuyển nhượng đất đai.
[/tongquan]

[bando]
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d46194.88507222666!2d108.32856324812197!3d11.919482037244851!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31716c719702b59b%3A0xf731609ea8540d54!2zVMOgIE51bmcsIFRwLiDEkMOgIEzhuqF0LCBMw6JtIMSQ4buTbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e1!3m2!1svi!2s!4v1619677497193!5m2!1svi!2s
[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/7hh6MY3KY-0[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]