[gia] 2,5 tỷ[/gia]

[diachi]Tà Nung - Đà Lạt [/diachi]

[dientich]1000m2[/dientich]

[ketcau]
- Sổ Nông nghiệp chính chủ, tách thửa, lên được 100% đất xây dựng!
- Hướng Đông, view đẹp
- Vị trí gần khu du lịch Thuý Thuận, Thảo Nguyên Xanh, Thung Lũng Hoa, Hồ Câu cá anh em, Vườn hoa cải trắng
[/ketcau][mota] Đất đẹp, chính chủ, đường rộng, và thoải.

Địa điểm google maps http://g.page/BoDaLat[/mota]


[chitiet]....
[/chitiet]


[giaban]2,5 tỷ[/giaban]

[vitri]Tà Nung - Đà Lạt - Lâm Đồng[/vitri]

[phongngu]0[/phongngu]

[phongtam]0[/phongtam]

[dientich]1000m2[/dientich]

[mota]
- Sổ Nông nghiệp chính chủ, tách thửa, lên được 100% đất xây dựng!
- Hướng Đông, view đẹp
- Vị trí gần khu du lịch Thuý Thuận, Thảo Nguyên Xanh, Thung Lũng Hoa, Hồ Câu cá anh em, Vườn hoa cải trắng

[tongquan]
Đất đẹp, đường rộng, nghiêng 30 độ
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d62460.6896751233!2d108.32856324812202!3d11.919482037244851!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31716c719702b59b%3A0xf731609ea8540d54!2zVMOgIE51bmcsIFRwLiDEkMOgIEzhuqF0LCBMw6JtIMSQ4buTbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1619096453998!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/7hh6MY3KY-0[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]